Hoppa till innehåll

Allemansrätten: Det här har du rätt att göra i naturen

Det är så himla kul att se och höra om att fler människor hittat ut i naturen nu under pandemin. Jag som älskar vår värld för den otroligt vackra natur och de häftiga vilda djur som lever där blir glad att fler upptäcker den världen och delar gärna med mig.

Sverige är unikt och fantastiskt i och med att vi har vår allemansrätt. Du kanske kommer ihåg det mesta från din uppväxt och det generella att vi i princip har tillgång till all natur även i privata skogar och så vidare.

Men jag tänkte att det finns mycket som du troligtvis inte känner till att du faktiskt får göra. Och kanske också vad du inte får göra.

Det absolut viktigaste ledordet med Allemansrätten och natur är: INTE STÖRA OCH INTE FÖRSTÖRA.

Men här kommer hela listan. Listan nedan är hämtad från Naturvårdsverket.

Allemansrätten ger dig rätt till naturen. Naturen är allas. Privat mark är allas.

Vad vi har rätt till tack vare Allemansrätten

# Du kan gå på privat mark, privat skog och privat väg men EJ på tomt
Du får INTE vistas i det som kallas ”hemfridszon”. Alltså i direkt anslutning till någons bostad och på deras hustomt. Där gäller inte allemansrätten. Men på all annan mark gäller allemansrätten. En markägare får därför inte sätta upp stängsel eller skyltar för att stänga ute människor från mark där allemansrätten gäller. Du får givetvis INTE gå ute på åkrar där det växer säd eller raps eller annat.

#Skräp
Lämna naturen som den var när du kom – ALLTSÅ ta med dig ALLA sopor och skräp hem och återvinn. Lämna ingenting kvar i naturen. Lämna bara fotavtryck och ta bara bilder.

#Gå in i och genom hage
Du har rätt att passera över stängsel för att nå mark där allemansrätten gäller. Markägaren kan bli tvungen att riva ett stängsel om det är uppsatt enbart för att hindra allmänheten. Det är kommun eller länsstyrelse som tar denna typ av beslut. Du får inte ta lagen i egna händer och klippa hål i stängslet.

Tack vare allemansrätten kan du uppleva sådana här vackra platser.

# Vandring och skidåkning
Du kan gå eller åka skidor nästan överallt i naturen, men det finns vissa undantag. Du får till exempel inte vara på annans tomt eller gå över planteringar. Allemansrätten gäller inte på golfbanan.

#Tälta
Du får tälta något eller några enstaka dygn i naturen. Tänk på att inte störa markägaren eller skada naturen.

Allemansrätten är fantastisk och ger möjlighet till mysiga kvällar i tält.

#Elda
Du får göra upp eld nästan var du vill. Om det inte råder eldningsförbud. Sådant beslutas lokalt – så kolla upp med kommunen vad som gäller där du är. Du får inte elda på eller i närheten av berghällar eller klippblock. Du måste elda med ansvar och se till att elden inte sprider sig och se till att släcka ordentligt efteråt. Till ved får du bara plocka grenar och kvistar som ligger på marken. Bryt INTE grenar från träd.

#Cykla
Du får cykla i naturen och på enskilda vägar, men inte över tomt, plantering eller mark som kan skadas.

#Bada och åka båt
Allemansrätten gäller både på land och på vatten. Du får bada vid stränder, åka båt nästan överallt, förtöja och övernatta något dygn i båten. Kraven på hänsyn mot omgivningen är desamma som på land. Inte störa – inte förstöra.

Du får rida på privat mark tack vare allemansrätten.

#Rida
Du får rida fritt i naturen, men som ryttare bör du visa stor hänsyn när du rider på någon annans mark.

#Privat väg
Du har rätt att vistas på enskild privat väg för att komma till skogen, en badplats eller fiskevatten. Ingen kan förbjuda dig att gå, cykla eller rida på enskild väg. Däremot kan motorfordon förbjudas. Markägare har INTE rätt att sätta upp förbudsskyltar mot allmänheten om privat mark utan ordentliga tillstånd.

#Ta somriga bilder i rapsåker?
Du får INTE gå in på åkrar med växande gröda. NEJ du får alltså INTE gå ut i en rapsåker för att ta somriga bilder till Instagram. Fråga markägaren först så kanske hen säger ja.

Allemansrätten tillåter hundar i naturen. Men håll din hund kopplad för att skydda fåglar och däggdjur.

#Extra uppsikt över hunden 1 mars till 20 augusti
Ta gärna med dig hunden i naturen. Men för att skydda vilda däggdjur och fåglar är kraven på hundägarna stora. Under tiden 1 mars – 20 augusti bör din hund vara kopplad i naturen menar Naturvårdsverket. Även den allra mest väldresserade hund kan få upp ett spår och följa sina instinkter. 

#Fiska
Fiske med handredskap är tillåtet inom hela kust- och skärgårdsområdet för svenska och utländska medborgare. Men inte i sjöar. Det finns särskilda bestämmelser kring detta. På de allra flesta ställen går det att köpa fiskekort.

#Jakt
Jakt omfattas inte av allemansrätten.

Även klättring omfattas av allemansrätten.

#Bergsklättring
Klättring en självklar del av svenskt friluftsliv och enligt allemansrätten får du klättra året runt. Men som med allt annat i allemansrätten: Visa hänsyn på väg till och från berget och stör inte och förstör inte. Ta hänsyn till häckande fåglar på och nära berget.

#Orientering och Geocaching
Med markägarens tillåtelse kan du placera ut kontroller och geocacher i skog och mark.

#Plocka blommor, bär och svamp
Du får plocka blommor, bär och svamp i naturen, men vissa växter är fridlysta och de får du inte plocka. Särskilda regler gäller i nationalparker och naturreservat.

Hela den svenska fjällvärlden är unik och tack vare allemansrätten får alla vistas här. Foto: Tero Laakso / Flickr

#Fjällen
Fjällen är ett kulturlandskap, inte minst ett samiskt kulturlandskap. Här har människor levt och verkat under mycket lång tid. Allemansrätten gäller också i fjällen och du är välkommen att besöka dem för härliga upplevelser. Samtidigt får inte nyttjandet av allemansrätten på fjället ske så att det medför nämnvärd skada eller olägenhet för samebyarnas renskötsel.