Josefine möter – Surya Bahadur bygger för Nepals framtid

1323

Under min senaste resa till Nepal besökte jag Majhigaun, en by som drabbats hårt av den förödande jordbävningen 2015. Surya Bahadur Majhi var en av de byinvånare jag samtalade med under mitt besök. Surya Bahadur är för tillfället anställd av en utländsk välgörenhetsorganisation för att tillsammans med åtta andra personer bygga upp byns skola.

Hälften av de anställda för skolbygget är kvinnor och de är alla upptränade av organisationen Build Up Nepal. De har fått kunskap och praktisk erfarenhet genom att bygga de första Earth Brick-husen i byn efter jordbävningen 2015. Med sin nya kunskap har Surya Bahadur möjlighet att lära upp fler lokalinvånare i jordbävningssäker byggnadsteknik.

IMG_4030s
Surya Bahadur Majhi , lokal entreprenör i Majhigaun. Foto: Josefine Nilsson

Surya Bahadur visar mig runt området där skolbygget pågår. Skolan kommer ha plats för 80-90 studenter från klass 1-4, vilket kräver omkring 7000 Earth Bricks. I närheten av maskinen som används för att manuellt tillverka material till skolan ser jag högar av färdiga Earth Bricks. Surya Bahadur och hans kollegor har jobbat snabbt och hårt, då de bara har några hundra Earth Bricks kvar att tillverka.

I byns skola går främst barn som tillhör minioritetsgruppen Majhi’s, men även ett fåtal har Damai som etnisk bakgrund. Dessa grupper är djupt underprivilegierade och tillhör några av de lägsta kasten i Nepal. Trots regeringens officiella avskaffande av kastsystemet är det fortfarande djupt inrotat i det nepalesiska samhället.

Surya Bahadur Majhi , lokal entreprenör i Majhigaun. Foto: Josefine Nilsson
Omkring 7000 Earth Bricks behöver tillverkas inför skolbygget. Foto: Josefine Nilsson

Surya Bahadur berättar att hans morfar var fiskare, likt flesta av byns invånare innan det började brytas sten vid floden. Detta försvårade deras möjlighet till inkomst, då Majhi’s från byn traditionellt livnärt sig på fisk. Surya Bahadur’s pappa försörjde sig som murare, vilket gav honom möjlighet att föra vidare sina kunskaper till sin son.

Enligt en äldre byinvånare, Laxmi Bahadur, var det tidigare vanligt med fiskar runt 30–45 kilo, men i nuläget går det bara att fånga väldigt små fiskar under regnperioden – om man har tur. För tillfället arbetar en del av byns invånare vid stenbrottet. Det genererar en inkomst som går att överleva på, men det är ett hårt arbete där olyckor är vanligt förekommande och där jobb erbjuds sporadiskt.

Skolan i byn kommer få plats för
Den nya skolan i byn kommer få plats för 80-90 studenter. Foto: Josefine Nilsson

Själv nämner Surya Bahadur att han, trots de högre inkomstmöjligheterna vid stenbrottet, hellre arbetar med uppbyggnaden av sin by. Enligt honom är det ett viktigare att bidra till att återuppbygga sin by som starkt blivit påverkad av jordbävningen. Surya Bahadur önskar i framtiden att fortsätta bygga Earth Brick-hus. Både för att få mer ingående kunskap om tekniken, men inte minst då det är ett meningsfullt och fulländande jobb.

hugui
Barnen i byn ser fram emot sin nya skola. Foto: Josefine Nilsson

Jag frågar Surya Bahadur om han vill nämna några av de största svårigheterna hans folk mött under senare tid. Innan jordbävningen var ett stort problem de dåliga vägarna i anslutningen till byn. Under regnperioder finns det en stor risk att de spolas bort och därmed blir obrukbara, vilket gör att de hela tiden måste återuppbyggas. De största problemen i nuläget för Majhifolket är enligt Surya Bahadur de dåliga försörjningsmöjligheterna och bostadssituationen i byn. De flesta bor fortfarande under osäkra och enkla förhållanden sedan jordbävningen.

Surya Bahadur Majhi och hans dotter Sajina Majhi framför deras nuvarande hem. Med stöd från Build Up Nepal hoppas de kunna bygga ett jordbävningsäkert hem. Foto: Josefine Nilsson
Surya Bahadur Majhi och hans dotter Sajina Majhi framför deras nuvarande hem. Med stöd från Build Up Nepal hoppas de kunna bygga ett jordbävningssäkert Earth Brick-hus. Foto: Josefine Nilsson

När skolbyggnaden är färdig hoppas Surya Bahandur få möjlighet att bygga ett Earth-Brick hus till sig och sin familj. Han har tillsammans med andra byinvånare slagit sig ihop för att med hjälp av Build Up Nepal påbörja byggnationen av sina egna jordbävningssäkra hem. Jag vandrar neråt på små gångstigar för att tillslut nå fram till Surya Bahandurs hem, där han bor med sin fru Gita Majhi och barnen Soroj Majhi och Sajina Majhi.

Jag är otroligt tacksam för att ha tagit del av Surya Bahandurs gripande historia, hans öppenhet, hans osjälviska arbete för sin by och hans goda hjärta. Familjens nuvarande hus är inte jordbävningssäkert, och jag hoppas att vid nästa besök i byn se slutresultatet av hans familjs nya hem.

Vill du hjälpa Surya Bahandur och hans familj att bygga ett eget Earth Brick-hem? Stöd insamlingen Together for Sustainable Reconstruction i förmån för jordbävningsdrabbade i Majhigaun.

josefine

SHARE